V roku 1995 ukončil štúdium operného spevu na Konzervatóriu v Žiline, hlasový
odbor bas. Štúdium operného a koncertného spevu na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave absolvoval v roku 1999 v triede prof. Evy Blahovej a v roku 2009
ukončil Doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici.V roku 2018 sa habitoval na docenta v odbore hudobné umenie -spev.

Od roku 2000 je sólistom Štátnej opery v Banskej Bystrici, od roku 2010 stálym
hosťom Štátneho divadla Košice. Už počas štúdií spolupracoval so Štátnou operou
v Banskej Bystrici a Komornou operou v Bratislave, ŠKO Žilina, Pražským Komorným
orchestrom, Štátnou filharmóniou Brno. Absolvoval majstrovské kurzy doma aj v zahraničí
(Česká republika, Holandsko, Nemecko a Rakúsko). Koncertoval okrem Slovenska v Rakúsku,
Českej Republike, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Taliansku, Slovinsku a Japonsku. Zúčastnil
sa na operných festivaloch v Nemecku ( Isny, Kempten, Mníchov) a Taliansku (Salerno,
Lagonegro). Hosťoval v divadlách vo Švédsku, v Nemecku, v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave, v Ríme a v Košickom štátnom divadle.

Má naštudovaný ťažiskový repertoár basového hlasového odboru a vystupoval po boku
takých hviezd ako Ľubica Vargicová, Peter Dvorský, Jolana Fogašová, Adriana Kučerová,
Jana Kurucová, Cristina Baggio, Agnieszka Zwierko, Štefan Kocán, Miroslav Dvorský,
Pavol Breslik atď.

Absolvoval množstvo koncertov a samostatných recitálov. Veľmi úspešne vystúpil na opernom
recitáli v Ríme v roku 2016. Spolupracoval s významnými osobnosťami napr. talianskym dirigentom
Fabiom Mastrangelom, legendárnym režisérom Gianfracom De Bosiom, Thomasom Tomaschke a pod.

Popri svojej umeleckej činnosti vyučuje operný spev a solfeggio na Hudobnej a umeleckej
akadémii Jana Albrechta v Banskej Štiavnici.

Je držiteľom Slovenskej prémie za postavu Fiesca z opery Simone Boccanegra od G.Verdiho
a postavu Čerevika z opery Soročinský jarmok od M.P.Musorgského.